Tee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 +/- Sum
Par: 3 3 3 3 3 3 3 3 3 27
Madis Kaur 4 4 3 3 5 2 4 3 3 +4 31
tarmo.mutso@ahk-balt.org 3 4 4 4 3 3 3 4 4 +5 32
kennetkaur@gmail.com 4 4 6 4 4 4 5 4 4 +12 39

Madis Kaur

tarmo.mutso@ahk-balt.org

kennetkaur@gmail.com

Social sharing